Mangfold på agendaen hele året

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), som er den obligatoriske rapporten på likestilling og...

Sjekkliste for Pride 2022

Det er alltid lurt å ta utgangspunkt i at det finnes kjønnsmangfold og folk med forskjellig legning...