Mangfold på agendaen hele året

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), som er den obligatoriske rapporten på likestilling og mangfold som skal med i årsrapporten, er for mange et avsluttet kapittel for denne gang, men arbeidet stopper ikke der. 

Slik holder du mangfold på agendaen hele året

For de som ikke kjenner til aktivitets- og redegjørelsesplikten, så består halvparten av rapporten av datainnsamling om blant annet kjønnsbalanse, lønnskartlegging, deltid og foreldrepermisjon fordelt på kjønn. Den andre halvparten er en skriftlig redegjørelse, der man blant annet forplikter seg til noen tiltak man skal iverksette det kommende året. 

Meld deg på kvartalsmøtet her!

Dette er en omfattende rapport, og Equality Check har et spesialtilpasset verktøy som forenkler prosessen og korter ned tiden det tar å produsere den.

Når rapporten er levert er det viktig å følge opp tiltakene man har forpliktet seg til. Vi har tro på erfaringsdeling og transparens, og i den forbindelse setter vi opp kvartalsmøter og andre temadager for å holde mangfold og likestilling på dagsorden. 

Erfaringsdeling med Elkjøp Nordic

Fredag 3. juni kl 10.00 kommer dyktige Jan Erik Guntveit, som er HR Business Partner i Elkjøp Nordic, til oss for å dele sin kunnskap og erfaring i et åpent møte for alle Equality Check sine samarbeidspartnere. Her blir det mulighet for å stille spørsmål og lytte til hva andre gjør.

Meld deg på her!

Om Jan Erik Guntveit: Før Elkjøp jobbet Jan Erik nesten 7 år i KPMG AS hvor han over flere år var ansvarlig for selskapets interne og eksterne DE&I arbeid. Han var ansvarlig for ARP og lønnskartlegging da KPMG som founding partner av Equality Check over en årrekke leverte datainput som del av forskningsprosjektet mellom CORE og Equality Check. 

2021 er den tredje gangen han rapporterer på ARP, denne gang i mer omfattende form grunnet lønnskartlegging. Mangfold og inkludering står nå høyt på agendaen til Elkjøp Nordic, og Jan Erik har mange gode tanker om hvordan man kan jobbe systematisk med denne type arbeid på arbeidsplassen.

Er du ikke kjent med rapporteringskravet? 

Alle selskaper i privat sektor med over 50 ansatte er rapporteringspliktige. 

Vi opplever at mange syns rapporten er omfattende. Dette har vi gjort enklere med vårt spesialtilpassede verktøy. Med Equality Check sitt verktøy har vi gjort det enkelt for deg å vite nøyaktig hvilken data du trenger og hva du må fylle ut for å levere i henhold til lovkravet. Du fyller bare inn dataen og får en ferdig rapport ut. 

Kontakt oss hvis du vil se hvordan vi kan hjelpe deg å rapportere i henhold til lovkravet på en enklere og raskere måte.