Mangfold på agendaen hele året

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), som er den obligatoriske rapporten på likestilling og...