Gjør en enkel lønnsgapanalyse: Kunngjøring av vårt nye analyseverktøy

Vår erfaring er at bedrifter kan bruke mye tid i diskusjoner som ikke leder til noe konkret rundt hva de kan og bør måle når det gjelder MIL på arbeidsplassen. Likelønn er imidlertid universelt anerkjent som en nøkkelkomponent i enhver MIL-strategi på arbeidsplassen, noe som gjør det til et ganske bra sted for enhver bedrift å starte.

[Read this page in English →]

Noen viktige grunner til at lønnsgap er et fornuftig å starte for mange organisasjoner:

Det er konkret og målbart
+ Det måler noe som har innvirkning (lønn er en virkelig konsekvens for ansatte)
+ Målingene kan gjentas for å sjekke fremdriften

Det baserer seg på objektiv, strukturert data
+ Det er saklig
+ Det inkluderer data for hele organisasjonen din (lønn og kjønn)
+ Det gir indikasjoner på overordnede mønstre og skjevheter 

Hvorfor bedrifter ofte sliter med lønnsgapanalyse

Å gjennomføre lønnsgapanalyse kan virke som en stor, ressurskrevende oppgave, som krever spesialistkunnskap og mye data. Selv om de fleste av oss kan være enige om at likelønn er en god ting å etterstrebe, har mange selskaper faktisk ikke brutt ned tallene for å se om de har et lønnsgap. Dette fører til at samtaler og tilnærminger til likelønn vanligvis er forankret i antagelser og intensjoner, snarere enn at de er evidensbaserte.

Men det trenger ikke være sånn.

Alle selskaper har faktisk de rådataene som trengs for å komme i gang med en virkningsfull lønnsgapanalyse som genererer tydelige, meningsfulle tall, men du må også gjøre noe med disse dataene.

Kravene for at arbeidsgiver skal å komme i gang med lønnsgapanalyse som arbeidsgiver, kan deles inn i to funksjoner:

i) Databehandling
Hvilke data som skal samles inn og analyseres. Hvilke typer analyser skal utføres med dataene.

ii) Kompetanse og analyse
Hvordan forstå resultatene og sette tallene i sammenheng.

Vi introduserer lønnsgapanalyse med Equality Check

blog1

Vi er veldig glade for å lansere vårt verktøy som hjelper bedrifter komme raskt i gang med lønnsgapanalyse og få fart på MIL-strategien på arbeidsplassen deres. Det er helt gratis, og nyttiggjør seg ved å gi HR-team og ledelsen umiddelbar innsikt i lønnsforskjeller i kjønn i organisasjonen deres. Alt dette ved å bruke dataene du allerede har.

Hvordan det fungerer: 

1. Registrer deg med din jobb-epost
Alle i bedriften din kan registrere seg, men du bør ha tilgang til bedriftens ansattdata, eller kunne samarbeide med en kollega som har det.

2. Fullfør bedriftsprofilen din
Bidra til at datagrunnlaget for hvordan det står til med lønnsforskjeller i Norge generelt blir enda bedre. Vi samler dataene anonymt og sammenstiller dem til et bransjegjennomsnitt for å gjøre sammenligningene mest mulig relevante for deg.

3. Start analysen
Det er superenkelt å legge til de riktige dataene, og alle dataene dine er private og sikre.
 
 • Last ned importmalen

 • Legg lønnsdata inn i malen og

 • Last opp fila

4. Få resultatene dine
Du behøver ikke gjøre noen komplekse utregninger eller beregninger. Du trenger kun å legge til data, så tar vi oss av resten

 • Med et enkelt tastetrykk kan du se resultatene dine
 • Eksporter resultatene og diskuter med interessenter og beslutningstagere

→ Prøv gratis. Registerer deg nå.

Hva er inkludert i sluttrapporten?

blog2

Først må du ta en titt på tallene. Rapporten gir deg to hovedberegninger:

i)«Ditt nummer» som gir en indikasjon på hva lønnsgapet ditt er: Dette tallet viser at for hver 100 NOK dine mannlige ansatte tjener, tjener dine kvinnelige ansatte XXX NOK: 

 • Det er dette som er «ditt nummer».
 • Ideelt sett bør dette tallet være så nær 100 som mulig.
 • I realiteten vil de fleste norske arbeidsgivere statistisk sett ha et tall under 100, ettersom det nasjonale lønnsgapet er 87 (SSB, 2021). 

ii) Ditt lønnsgap i kvartiler (med referanseindeks): Denne grafen viser din totale lønnsskala, fordelt på kvartiler: 

 • Øverste kvartil viser den høyeste betalte fjerdedelen av virksomheten, og nederste kvartil viser den laveste betalte fjerdedelen av virksomheten. 
 • Grafen viser også kjønnsbalansen innen hvert kvartil.  
 • Valgfritt – legg til en anonym sammenligning av resultatene dine med gjennomsnittsdata fra vår referanseindeks.

Les guiden vår for å forstå lønnsgapanalyse: Hva er nummeret ditt? Alt du må vite for å analysere lønnsforskjeller

Innsikt fra rapporten:

iiii) Oppsummering: i sluttrapporten får du en oppsummering som forklarer resultatene og hva de indikerer om lønnsforskjellen mellom kjønnene.

iiv) Nedlasting: Last ned oppsummeringen i et praktisk presentasjonsformat. Del funnene med ledergruppen eller andre interessenter for å fasilitere interne diskusjoner som er datadrevne i stedet for basert på antakelser. 

iv) Last ned ditt nummer: Du kan laste ned nummeret som gir en indikasjon på hva lønnsgapet er som et bilde, og dele det hvor du vil. #KnowYourNumber: 

 • Ved å gjøre dette, oppmuntrer arbeidsgivere til å bli mer komfortable med transparens rundt lønn.
 • Åpenhet bygger tillit og bidrar til endringer som strekker seg langt utenfor din organisasjon.

Redd for å dele ditt nummer? Alle norske bedrifter med over 50 ansatte er nå pålagt å årlig publisere en offentlig rapport som inkluderer en utvidet lønnsgapanalyse.

Har din bedrift mer enn 50 ansatte? Les mer om den årlige ARP-rapporteringen her.

Hva mer trenger jeg å vite

Vårt lønnsgapverktøy er gratis for enhver bedrift å bruke, og du kan oppdatere analysen din når du vil. Lønnsgap er ikke en statisk verdi, siden tallene naturligvis vil endre seg etter hvert som arbeidsstyrken din endrer seg.

Bruk av verktøyet kan også hjelpe deg med raskere gjennomføring av ARP-rapporteringen for 2022. Du kan når som helst oppgradere ditt gratis lønnsgapverktøy til Equality Checks Compliance-abonnement for å redusere rapporteringsbyrden. Våre kunder oppgir å ha kuttet rapporteringstiden med opptil 40 % sammenlignet med å ikke bruke vår ARP-løsning.

Gender Pay report by Equality Check - Prøv gratis