Kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Se den ferske statistikken

10. mars lanserte Equality Check og CORE (Senter for likestillingsforskning), en helt fersk rapport om likestilling på toppen av næringslivet, som er et resultat av et tre år langt unikt forskningssamarbeid.

Kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Hindringer og muligheter 

Last ned rapporten og se lanseringen der representanter fra næringslivet, ledende politikere og forskerteamet bak rapporten diskuterer funnene i detalj. 

I tillegg til å legge frem rapportens nøkkelinnsikt, inneholder opptaket en paneldebatt der toneangivende selskaper som har bidratt med data til forskningen diskuterer funnene, blant annet DnB, Schibsted, KLP og Advokatfirmaet Thommessen.

Program

Tid Seksjon Deltakere
00:00 Velkommen Marie Louise Sunde (Equality Check) & Mari Teigen (CORE)
03:30 Presentasjon hovedfunn  Sigtona Halrynjo (CORE)
26:30 Kommentar fra ministrene
 • Anette Trettebergstuen, Kultur- og Likestillingsminister (Ap)
 • Jan Christian Vestre, Næringsminister (Ap)
 • Bjørnar Selnes Skjæran, Fiskeri- og havminister (Ap)
41:00 Paneldiskusjon
 • Isabelle Ringnes (Equality Check)
 • Sigtona Halrynjo (CORE)
 • Kiran Aziz (KLP)
 • Wenche Fredriksen (DNB)
 • Sumeet Singh Patpatia (Schibsted)
 • Sverre Tyrhaug (Thommessen)

 

Bakgrunnen for rapporten

Norge regnes stadig som et av verdens mest likestilte land. Likevel forteller statistikken oss at det fortsatt finnes kjønnsforskjeller i næringslivet. På tross av tiår med ulike tiltak, inkluderende policies og bevisstgjøring, er vi fortsatt ikke i mål. 

 • Kvinner utgjør 22% av styrerommene i Norge, og bare 10% av de største selskapene i Norge har en kvinne som toppleder. 
 • Videre er kvinner sterkt underrepresentert i operasjonelle roller med resultatansvar (Senter for likestillingsforskning. 2018. CORE - Norsk topplederbarometer).

Forskningssamarbeid mellom privat og offentlig sektor

Dette forskningsprosjektet er det første av sitt slag som blir gjennomført i Norden. Det ble gjennomført i samarbeid med ti av Norges ledende selskaper, for å undersøke likestillingsstatus, holdninger, ambisjoner og opplevde muligheter blant kvinnelige og mannlige ansatte og ledere i norsk næringsliv.

 • Med støtte fra Kulturdepartementet og Handels- og næringsdepartementet
 • 10 norske selskaper deltok
 • 2830 svar på spørreundersøkelsene
 • 31 medarbeiderundersøkelser
 • 9 ekspertintervjuer med HR-/mangfolds-/likestillingsansvarlig

Om CORE:

CORE – Senter for likestillingsforskning forsker på kjønnslikestilling, med særlig vekt på likestillingsutfordringer i arbeidslivet og samspillet mellom familie og arbeidsliv. 

CORE er en del av Institutt for samfunnsforskning og trekker på ISFs lange tradisjoner for likestilling- og arbeidslivsforskning. Senteret finansieres av flere parter, blant annet Institutt for samfunnsforskning og Kulturdepartementet.

Vår forskning er fordelt på fem hovedtema: likestilling og karriere, kjønnsdelt arbeidsmarked, likestillingspolitikk, framtidens arbeidsliv og kjønnsbalanse i akademia.

https://www.samfunnsforskning.no/core/